Kontakt

KONTAKT

med föreningen

Kontakta oss

Vi alla medlemmar tillsammans utgör föreningen och jobbar tillsammans för föreningens bästa. Föreningen representeras av en styrelse som väljs på årsmötena.

Vi har en Facebook sida där vi lägger upp information när det händer något, det är också en kontaktväg:

https://www.facebook.com/Sexdregafiber

 
 
 
 
 

Styrelsen består sedan årsmötet 2022 av följande personer:

HÖR GÄRNA AV DIG!


Du kan kontakta föreningens styrelse via e-post, telefon, brev, facebook-sidan eller knacka på hemma.


E-post föredras då vi alla gör detta på lediga stunder på fritiden. Du kan skicka via formuläret till vänster utan att ha någon egen e-post adress.

Sexdrega fiberförening

Häggvägen 8

512 77 Sexdrega

Vi har valt att inte publicera något  telefonnummer här, men kolla på hitta .se eller liknande om behovet finns.

E-post: styrelsen@sexdregafiber.se

eller förnamn@sexdregafiber.se

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Ulf Hansson

Bengt Hjort

Per-Åke Petersson

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Hans-Christian Due

Magnus Måling

Tommy Karlsson 

Ledamot


Bertil Hagström