Hem

Jubileum 2020-11-01

Denna dag uppmärksammar vi vårt 3-års jubileum! Det är nu 3 år sedan internettrafiken började flöda i vårt fibernät.


Byanätsavgift 2020

Det blev rabatt i år också på byanätsavgiften, samt en första återbetalning. Summan att betala blev 0 kr för "vanliga" medlemmar med en anslutning! 


Problem?

Se "Support och Tips"

Flytta?

Se längst ned på "Info för medlem"Senaste årsredovisningen kan laddas ned till höger.

Under 2017

Har vi tillsammans byggt

Ett nät för framtiden

Om föreningen

Föreningen håller till i Svenljunga Kommun. Föreningen har skapats av intresset att få höghastighetsbredband till trakterna i och kring Sexdrega tätort. Vi var sista orten i kommunen som startade en förening. Vi bygger fibernätet med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Bidrag ges för landbygdsdelen och inte tätorten.


Historik

Föreningen grundas i oktober 2013

2013-2016 Skaffa kunskaper, värva medlemmar, söka bidrag, förbereda upphandlingar etc.

2016 Bidrag beviljas

2016 SLL Infrastruktur AB vinner upphandlingen om totalentreprenad

2016-12-12 Grävstart

2017 Open Universe vinner upphandlingen om Kommunikationsoperatör

2017-11-01 Driftstart