Hem

Insatskapital återbetalas under 2024

Det blir en återbetalning på en del av insatsen, 2000 kr. För alla som har ett gruppavtal kommer det en nollfaktura för 6 månader. Övriga får tillbaka sitt som en utbetalning.


6 månader x 325 kr + 50 kr i årets medlemsavgift - 2000 kr återbetalning = 0 kr


Efter detta är kvarvarande insats 10 600 kr per medlem (15200 -600 kr år 2020, -2000 kr 2022, -2000 kr 2024)


Årsmöte 2024 var i år onsdag den 15 maj kl 18.

Tack till alla som kunde komma.


Byanätsavgift 2024

På grund av fortsatt god ekonomi i vår förening har styrelsen beslutat att ingen avgift ska tas ut detta år heller. 


Årsredovisningen för 2023

Senaste årsredovisningen (för året 2023) är uppladdad som PDF här intill. Läs gärna hur det går för vår förening - hör av dig om du har frågor eller ta dem på årsstämman.


Telenor har meddelat uppsägning (långt kvar!)

Gruppavtalet som vi har till 2027-10-31 kommer inte förlängas igen. Styrelsen kommer jobba på nästa lösning och återkomma till medlemmarna i god tid.

-- -- -- -- --

Nytt pris på gruppavtal 2024

Observera nytt belopp att betala på senaste fakturan. Telenor har gjort en indexbaserad höjning på föreningens gruppavtal. Därför har styrelsen beslutat om nytt pris 325 kr/månad. Alltså en måttlig höjning om 6 kr/månad.


Sälja huset och flytta?

Flyttade infotexten längst upp under "Info för medlem" för att det ska vara lättare att hitta.


Problem? 

Se "Support och Tips"


Under 2017

Har vi tillsammans byggt

Ett nät för framtiden

Om föreningen

Föreningen håller till i Svenljunga Kommun. Föreningen har skapats av intresset att få höghastighetsbredband till trakterna i och kring Sexdrega tätort. Vi var sista orten i kommunen som startade en förening. Vi bygger fibernätet med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Bidrag ges för landbygdsdelen och inte tätorten.


Historik

Föreningen grundas i oktober 2013

2013-2016 Skaffa kunskaper, värva medlemmar, söka bidrag, förbereda upphandlingar etc.

2016 Bidrag beviljas

2016 SLL Infrastruktur AB vinner upphandlingen om totalentreprenad

2016-12-12 Grävstart

2017 Open Universe vinner upphandlingen om Kommunikationsoperatör

2017-11-01 Driftstart

Här kan stadgarna laddas ned:

Bilder