Hem

Årsstämma 2022-05-18 kl. 18:00

Alla medlemmar är välkomna till medborgahuset!

Föreningsdemokrati och varmkorv låter väl trevligt? Vi ses där!


Återbetalning av insats 2022

Föreningens ekonomi är god. Därför kan vi i år återbetala 2000kr på det insatsbelopp ni en gång betalat in. Kommer som avdrag på faktura som då blir 0 kr för de flesta!


Årsredovisningen för 2021 är klar

Vi är nu i april 2022 och årsredovisningen för föregående år är klar - uppladdad här intill.


--  -- --  --  --

Förlängda avtal

Styrlesen har förhandlat fram förlängda avtal med vår Kommunikationsoperatör Open Universe och Tjänsteleverantören för gruppavtalet, Telenor, för åren 2022-2027.

Priset per månad för alla oss som konsumenter av internet & TV via fibernätet blir oförändrat.


Byanätsavgift 2021

På grund av god ekonomi i vår förening har styrelsen beslutat att ingen avgift ska tas ut detta år. 


Problem? 

Se "Support och Tips"


Sälja huset och flytta?

Se längst ned på "Info för medlem"


Under 2017

Har vi tillsammans byggt

Ett nät för framtiden

Om föreningen

Föreningen håller till i Svenljunga Kommun. Föreningen har skapats av intresset att få höghastighetsbredband till trakterna i och kring Sexdrega tätort. Vi var sista orten i kommunen som startade en förening. Vi bygger fibernätet med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Bidrag ges för landbygdsdelen och inte tätorten.


Historik

Föreningen grundas i oktober 2013

2013-2016 Skaffa kunskaper, värva medlemmar, söka bidrag, förbereda upphandlingar etc.

2016 Bidrag beviljas

2016 SLL Infrastruktur AB vinner upphandlingen om totalentreprenad

2016-12-12 Grävstart

2017 Open Universe vinner upphandlingen om Kommunikationsoperatör

2017-11-01 Driftstart

Bilder