Hem

Nytt pris på gruppavtal 2024

Observera nytt belopp att betala på senaste fakturan. Telenor har gjort en indexbaserad höjning på föreningens gruppavtal. Därför har styrelsen beslutat om nytt pris 325 kr/månad. Alltså en måttlig höjning om 6 kr/månad.

-- -- -- -- --

Byanätsavgift 2023

På grund av god ekonomi i vår förening har styrelsen beslutat att ingen avgift ska tas ut detta år.


Årsredovisningen för 2022

Årsredovisningen för år 2022 är uppladdad som PDF här intill. Läs gärna hur det går för vår förening - hör av dig om du har frågor eller ta dem gärna på årsstämman.


Sälja huset och flytta?

Flyttade infotexten längst upp under "Info för medlem" för att det ska vara lättare att hitta.


Problem? 

Se "Support och Tips"


Under 2017

Har vi tillsammans byggt

Ett nät för framtiden

Om föreningen

Föreningen håller till i Svenljunga Kommun. Föreningen har skapats av intresset att få höghastighetsbredband till trakterna i och kring Sexdrega tätort. Vi var sista orten i kommunen som startade en förening. Vi bygger fibernätet med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Bidrag ges för landbygdsdelen och inte tätorten.


Historik

Föreningen grundas i oktober 2013

2013-2016 Skaffa kunskaper, värva medlemmar, söka bidrag, förbereda upphandlingar etc.

2016 Bidrag beviljas

2016 SLL Infrastruktur AB vinner upphandlingen om totalentreprenad

2016-12-12 Grävstart

2017 Open Universe vinner upphandlingen om Kommunikationsoperatör

2017-11-01 Driftstart

Här kan stadgarna laddas ned:

Bilder