Varför fiber?

Dels befinner vi oss i ett teknikskifte där analoga system byts ut mot digitala system, men också i en tid då nya metoder för kommunikation snabbt utvecklas.

För att kunna använda nya kommunikationsmöjligheter och nya tekniker framöver behövs en utbyggnad och förnyelse av infrastrukturen, d.v.s. transporten av information.

Att ha bredband via fiberoptik är den teknik som idag är stabilast och kan ge högst kapacitet för att skicka och ta emot digitala tjänster som TV, data och telefoni.

Fiberutbyggnaden är klar i större delen av Svenljunga kommun, återstår endast Sexdrega.

Frågor kring fiber…

Jag har 3G och/eller 4G, varför fiber?

Det fungerar idag för det mesta men när många är ute och surfar på nätet samtidigt så går det långsammare. Det är redan idag trångt i luftrummet!

Blir det inte dyrt?

Ju fler vi blir desto lägre byggkostnad. Erfarenheten från andra fiberföreningar hamnar det på 12000-20000kr. Det kompenseras av en lägre månadskostnad. Fibern är en investering i den egna fastigheten precis som att måla om huset. Det är också att göra den egna hembygden mera attraktiv och på så sätt höja fastighetsvärdena.

Vad händer om jag väntar och ser hur fibernätet fungerar innan jag bestämmer mig?

Då kommer anslutningskostnaderna att bli avsevärt högre.

Jag tycker det är statens ansvar att se till att alla får fiber. Varför skall vi hålla på med detta?

Staten ger bidrag för att detta skall ske på lokal nivå där marknadskrafterna inte är intresserade av en utbyggnad. Fiberföreningens ägande av nätet gör att vi kan hålla bra koll på kostnaderna. Vi kan gemensamt upphandla Tele- internet- och TV-abonnemang. Det kommer att krävas en del ideellt arbete, utav oss alla, men i slutänden tjänar vi på detta.

 

Jag har ingen dator, vad skall jag med fiber till?

Fiber är inte bara internet utan TV, telefon och larm av olika slag. I förlängningen kan vi alla bli av med vår fasta telefon via den nu gamla kopparledningen.