Hem

Sexdregafiber

Hej!

 

Uppdatering 2019-07-30:

Vi beklagar verkligen avbrotten som en del får efter strömavbrott o. dyl. I väntan på en permanent lösning har vår kommunikations operatör lagt in en funktion som ska åtgärda dessa avbrott 4 ggr per dygn. Så lyser ej WAN i samband med att Internet är nere - håll ut lite. Funktionen körs 06, 11, 17 och 23:00.


Efter strömavbrotten idag (2019-07-13) har vi förstått att ett antal av våra medlemmar inte har en fungerande fibertjänst.

 

Gör följande om ni har fiber som INTE fungerar:

  1. Starta om er utrusning, både den vita fiberswitchen men även er router.
  2. Kolla därefter på den VITA fiberswitchen. Där finns en lampa som heter ”WAN” som ska lysa grönt.
  3. Gör den inte det efter omstart, se text i rött ovan.

 

Lyser ”WAN” men er tjänst fungerar ändå inte, måste ni göra en felanmälan till den tjänsteleverantör som ni har avtal med.  

(för de flesta i Sexdrega är detta Telenor)

 

Mvh Styrelsen i Sexdrega Fiberförening

Rabatt på avgift 2019

I år får alla en rejäl rabatt på byanätsavgiften. Istället för normala 125/månad, blev det 500/år efter avdrag om 1000kr. På grund av föreningens goda ekonomi!


Årets Årsmöte 

Tack till alla som deltog på årsmötet 2019.

Senaste årsredovisningen kan laddas ned till höger.


Tidigare:

Har lagt till information på sidan "Info för medlem" som gäller dig som ska flytta.

Under 2017

Har vi tillsammans byggt

Ett nät för framtiden

Om föreningen

Föreningen håller till i Svenljunga Kommun. Föreningen har skapats av intresset att få höghastighetsbredband till trakterna i och kring Sexdrega tätort. Vi var sista orten i kommunen som startade en förening. Vi bygger fibernätet med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Bidrag ges för landbygdsdelen och inte tätorten.


Historik

Föreningen grundas i oktober 2013

2013-2016 Skaffa kunskaper, värva medlemmar, söka bidrag, förbereda upphandlingar etc.

2016 Bidrag beviljas

2016 SLL Infrastruktur AB vinner upphandlingen om totalentreprenad

2016-12-12 Grävstart

2017 Open Universe vinner upphandlingen om Kommunikationsoperatör

2017-11-01 Driftstart

Copyright @ Sexdrega fiberförening