Sexdrega Fiberförening på Facebook

Nu startar vi!

Nu har vi fått bidragsbeslut från Jordbruksverket och kommer att börja bygga Sexdrega fibernät. Vi har haft ett första byggmöte med SLL som vann entreprenadupphandlingen.

Projekteringen kommer starta i början av augusti, med bland annat ritning av kartor.

Vi kommer i augusti månad att delfakturera de första 5000kr, samt årets medlemsavgift.

Sista datum att skriva på anslutningsavtal är bestämt till 2016-08-31inom ramen för 20000kr enligt beslut från årsstämman.

Efter 2016-08-31 gäller den faktiska merkostnaden per fastighet men minst 25000kr, vilket gör att det kommer att bli dyrt att komma i efterhand.

Preliminär byggstart för att börja gräva är i november.

 

Kontaktpersoner:

Ulf Hansson, 070-6476232

Tommy Karlsson, 070-8326512

Bengt Hjort, 070-5325535