Kontakt

Sexdregafiber

KONTAKT

med föreningen

Kontakta oss

Vi alla medlemmar tillsammans utgör föreningen och jobbar tillsammans för föreningens bästa. Föreningen representeras av en styrelse som väljs på årsmötena.

Vi har en Facebook sida där vi lägger upp information när det händer något, det är också en kontaktväg:

https://www.facebook.com/Sexdregafiber

 
 
 
 

Styrelsen består sedan årsmötet 2018 av följande personer:

HÖR GÄRNA AV DIG!


Du kan kontakta föreningens styrelse via e-post, telefon, brev, facebook-sidan eller knacka på hemma.


E-post föredras då vi alla gör detta på lediga stunder på fritiden. Du kan skicka via formuläret till vänster utan att ha någon egen e-post adress.

Sexdrega fiberförening

Hjortvägen 2

512 77 Sexdrega

Vi har valt att inte publicera något (privat) telefonnummer här.

E-post: styrelsen@sexdregafiber.se

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Tommy Karlsson 

Bengt Hjort

Per-Åke Petersson

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Ulf Hansson

Hans-Christian Due

Kristoffer Larsson

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Bertil Hagström

Magnus Måling

Martin Moell

Copyright @ Sexdrega fiberförening