Aktuellt

Info från Styrelsen:
2016-08-19
Vi har nu ca 310st påskrivna avtal, och ca 350st anslutningar inkl. hyresgäster.
Projekteringen från vår sida lämnas över till entreprenören nästa vecka för justeringar. (el, tele, vatten etc)
Vår plan är fortfarande att kunna börja gräva med start i november 2016.

Info från Styrelsen:
2016-04-18
Idag har vi haft en informationskväll där vi svarat på frågor, och skrivit på avtal med medlemmar.
Cirka 50st medverkade.
Vi har nu ca 250st påskrivna avtal, och ca 300st anslutningar inkl. hyresgäster.
Entreprenadupphandlingen ligger från idag ute offentligt, och 2016-05-20 är sista dagen att lämna in anbud.
Efter detta har vi en entreprenör som kan bygga nätet.

Info från Styrelsen:
2016-02-09
Vi har haft styrelsemöte och gått igenom Anslutningsavtal och Markavtal. Vårt mål är att få ut anslutningsavtalen till medlemmar i månadsskiftet februari/mars. Med 325 avtal inkomna kan vi starta utan bidrag. Idag är vi 272 medlemmar, så hjälp till med att sprida budskapet, vi är snart i mål…

Info från Styrelsen:
2015-12-02
Vi är nu 262 st medlemmar.
Vi har haft extrastämma där vi beslutade om ett par stadgeändringar.
Underlaget för upphandling av kommunikationsoperatör samt markentreprenad börjar bli klart.
Förberedelse med områdesområdesansvariga har påbörjats och första träffen beräknas bli i januari.

 

Info från Styrelsen:
2015-08-19

Vi är nu 250 st medlemmar.

Vi justerar just nu en finkalkyl , för att ha som underlag till en offert.

Info från Styrelsen:

2015-03-24

Vi är nu 242 st medlemmar.
Arbetet med att göra en mer detaljerad karta pågår.
Vi söker nu efter ca 10-20st områdesansvariga som kan hjälpa till med arbetet i sitt egna område.

Info från Styrelsen:
2015-01-07

Vi är nu 202 st medlemmar.

2015-02-19 kl. 19.00 kommer vi att ha årsstämma i föreningen. Då kommer beslut att fattas om vi ska gå vidare med projektet. Detta innebär att vi gör en finkalkyl och därefter börja gräva ner fibern.

Info från Styrelsen:
2014-12-03

Vi är nu 194 st medlemmar.
2015-01-22 kl. 19.00 kommer vi att ha ett stormöte i Sexdrega medborgarhus. På detta möte kommer vi att visa en kalkyl på vad det kommer att kosta att ansluta sin fastighet till fibernätet.

Info från Styrelsen:

2014-10-29

Vi är nu över 180st medlemmar, och har nu gjort en grov projektplan. Inom några dagar har vi en färdigt en preliminär kostnad för vad det kommer att kosta att ansluta sig.

Info från Styrelsen:

2014-10-15

Vi är nu över 170st medlemmar, och börjar nu närma oss en preliminär kartläggning. Det är nu hög tid att gå med i föreningen för att få möjlighet att ansluta sig till vårt fibernät!

Info från Styrelsen:

2014-08-27

Vi är nu över 150st medlemmar vilket är ca: hälften av Sexdregas fastighetsägare. Nu fortsätter medlemsvärvningen samt kartläggning av området. För att bli medlem gå in under fliken ”Bli medlem”, eller kontakta styrelsen.

2014-03-26

Tänk på att inte binda långa Tele och TV – abonnemang, då vi i fiberföreningen förmodligen kan erbjuda billigare lösning när nätet är igång.

One thought on “Aktuellt

 1. 2016-12-03

  Ursäkta för den dåligt uppdaterade hemsidan, men nu kan jag publicera här också och inte bara på http://www.facebook.com/Sexdregafiber/

  Senaste nytt från styrelsen:
  Vi räknar med att vår entreprenör är här nästa vecka. Ja då börjar de gräva! Sandsjön eller den södra sträckningen förbi Lalarp står först på tur. Vår entreprenör planerar själv sitt arbete och betar av områdena så som de tycker passar bäst.

  Fakturan för nästa del av insatsen (10 000 kr) kommer under december i din brevlåda. Obs förfallodatum blir 2017-01-31.

  Vi planerar även skicka med en folder då med diverse nyttig information.

  Upphandling av Kommunikationsoperatör (KO) pågår. Vi har fått in anbud som vi utvärderar nu.

  Vi är i gång och sätter stak-käppar där det enligt planerna ska grävas/plöjas ned slang.

  /Ulf, sekreterare i styrelsen

Kommentera