Är vi färdiga snart?

Bygget av nätet pågår för fullt på många håll. Många är naturligtvis intresserade av när vi är helt klara och kan börja använda tjänster via fibernätet. Tyvärr vet vi inte det, men så här ser uppskattningarna ut idag:

  • Omkring slutet av juli kan förläggning av slang vara klar och strax därefter är det då färdigt med fiber blåst i all slang och boxar monterade på allas fasader.
  • I september kan all fiber vara ihopsvetsad.
  • I oktober kan vi vara igång då, alltså ha fibernätet i drift.

OBSERVERA att detta är en uppskattning/gissning. Detta är inte ett löfte. Jag kommer personligen inte säga upp tv/internet/telefon-abonnemang till något specifikt datum baserat på denna info. Jag rekommenderar alla att vänta med det.
Kan vi då lova något om när vi definitivt är igång? Vi är alla övertygade om att vi kommer komma igång i år.
När vi vet något mer, går vi ut med det.